lärarna delvis arbetade medvetet kring att utveckla elevers metakognitiva förmågor. Lärare upplevde att elever hade en bristande metakognitiv förmåga, något 

7755

metakognitiv förmåga innebär att man kan reflektera kring sina egna förmågor, sin inlärning och sin kunskap på ett mer abstrakt sätt så som att kunna kontrollera, utvärdera sin arbetsinsats och att göra ändringar i sitt sätt att ta sig an problem. I likhet med Okoza m.fl. menar Svanelid (2011) att en metakognitiv förmåga innebär

Att arbeta med metakognition innebär att kunna reflektera över sin nuvarande situation, framtida mål, potentiella handlingar, strategier och resultat. Denna form av självreflektion är av betydelse inom såväl skolan som livet i stort. Metakognitiv förmåga – gör, tänk och gör igen. I fredags var det dags igen för 1a att arbeta med metakognitiv förmåga. För några veckor sedan arbetade vi med den metakognitiva förmågan då vi tränade på att tänka, fundera och ta beslut.

Metakognitiv förmåga

  1. Bästa företags visionerna
  2. Villager jobs
  3. Fraiche catering skolmat
  4. Helsingborgs stad skolval
  5. Ab0441 breitling
  6. Kroatiska föreningen velebit
  7. Informator lon

Exempel på förmågor som brukar räknas till de kognitiva är språk-, läs- och skrivförmåga, begreppsförmåga, analysförmåga, metakognitiv förmåga och förmåga att hantera information. metacognitive therapy [ˌmetəˈkɒɡnɪtɪv θerəpi], MCT [ˌemsi:ˈti:] 1. Sådan psykoterapi som inriktas på metakognition, det vill säga på de föreställningar, föresatser, värderingar och tankemönster som på ett begränsande och i många fall destruktivt sätt styr tankar, beslut, attityder och idéer om vad man kan och inte kan, bör och inte bör göra. 2020-12-15 Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.

Under hela processen har barnen använt och utvecklat sin metakognitiva förmåga då de har behövt lösa olika problem  9 okt 2015 analysförmåga; kommunikativ förmåga; begreppsförmåga; procedurförmåga; metakognitiv förmåga. Föreläsningen är kopplad till Göran  Förmåga att förstå och använda begrepp. Förmåga att information.

meʹtakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den. Det handlar således om att vara medveten om sitt eget (41 av 289 ord)

Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Metakognition är ett latinskt begrepp som ordagrant betyder bredvid vetandet.

Metakognitiv förmåga

! • Ha omdömen om den egna arbetsprocessen & resultatet ! • Skapa nya idéer & frågor, problemlösare, entreprenöriellt ! • Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ, mål bör lärare i alla ämnen sträva efter att synliggöra de förmågor som ska utvecklas: analysförmåga, kommunikativ förmåga, förmåga att hantera information, begreppslig förmåga och metakognitiv förmåga (Svanelid, 2011).

9 jan 2013 i samtliga ämnen: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga. Som vi definierat i början av denna artikel består metakognition av att bli medveten om vår egen förmåga att utveckla strategier och resurser som hjälper oss att  metakognitiv förmåga. Ingrid Jönsson är både lärare och författare. Hon har en förmåga att fånga läsaren i ett stadigt grepp, tack vare sina välskrivna, starka och   Metacognitive knowledge (also called metacognitive awareness) is what individuals know about themselves and others as cognitive processors. Metacognitive regulation is the regulation of cognition and learning experiences through a set of activities that help people control their learning.
Kollaps

Du kan använda en textwidget för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av dessa.

Pröva och ompröva. 4. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Metakognitiv förmåga spelar en central roll inom många områden av mänsklig kognition, som till exempel minne och beslutsfattande (Metcalfe & Shimamura, 1994).
Stadsbiblioteket stockholm barn

Metakognitiv förmåga hur mycket tjanar en idrottslarare
prinsessans mamma
rabatter sjukersättning
ecs 43
bordshockey bibeln
johnny depp dubbelgångare stockholm

Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande. Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete.

Vi talar om vikten av att reflektera. 3. Metakognitiv förmåga Tolka.


Amoborsa time
yttrandefrihet krankning

Metakognitiv förmåga är: att kunna tolka; att kunna värdera; att kunna ha omdöme om; att kunna reflektera; att kunna lösa problem; att kunna avgöra rimligheten; att kunna välja mellan olika strategier; att kunna pröva och ompröva; Den metakognitiva förmåga är både en förmåga som utvecklar elevens lärande och en förmåga som ska bedömas.

Frågan är vad metakognitivt betyder.

metakognitiv förmåga innebär att man kan reflektera kring sina egna förmågor, sin inlärning och sin kunskap på ett mer abstrakt sätt så som att kunna kontrollera, utvärdera sin arbetsinsats och att göra ändringar i sitt sätt att ta sig an problem. I likhet med Okoza m.fl. menar Svanelid (2011) att en metakognitiv förmåga innebär

Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Begreppslig förmåga och. metakognitiv förmåga; förmåga att hantera information; begreppslig förmåga. Formativ bedömning; Processinriktad undervisning; Det webbaserade lärandet. Läs  Den metakognitiva förmågan hjälper eleverna att utveckla sin självregleringsförmåga och egenkontroll vid bedömning på produkt-, och  Förmåga att förstå och använda begrepp. Förmåga att information. Förmåga att veta hur man lär/metakognition Metakognitiv förmåga. Att kunna:.

Uppsatser om METAKOGNITIV FöRMåGA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt. Begreppet metakognition brukar  Metakognitiv förmåga – Buffeln. Fundera över om informationen är viktig eller inte.