2021-3-12 · Ifylls om den anställde tjänstemannens make/sambo avlidit och saknar egen TGL samt att barn under 17 år fanns vid dödsfallet . Den avlidnes namn . Personnummer : Datum för dödsfallet . Uppgifter om antal betalande TGL-försäkrade Antalet betalande anställdaidag

2779

Har ni TGL i Alecta, får de information från folkbokföringen om att den anställde har avlidit. Men om ni har TGL i ett annat bolag är era anställda inte anmälda enskilt utan i grupp. Därför måste ni kontakta det aktuella bolaget så att de kan påbörja en handläggning av dödsfallet.

Blanketten Anmälan om dödsfall TGL finns att skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor. Bifoga Dödsfallsintyg och släktutredning som beställs från Skatteverket. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du har en anställning på minst 16 timmar per vecka. Gäller det en anställning med mellan 8-15 timmar per vecka utbetalas halva beloppet. Arbetar du under åtta timmar per vecka gäller inte TGL. Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ingår i våra pensionsplaner och ger ett ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall.

Tgl vid dodsfall

  1. Ees land lista
  2. Brev till lärare
  3. Institute af larande

Tjänstegrupplivförsäkringen heter TGL-KL för anställda i kommuner, landsting  4. 2012-03. Kollektiv- avtalad försäkring vid dödsfall tavel 4_TGL_A6_2012.indd 1. 2012-03-12 15:56:39 roende av dödsorsak, heter antingen TGL eller.

69 ARBETARE. Fora. Sjukdom/ålderspension.

TGL är en livförsäkring som faller ut vid dödsfall; TGL är en livförsäkring som arbetsgivare betalar; Premien är avdragsgill för arbetsgivaren; Utbetalningarna till 

AGS (sjuk) · TFA (arbetsskada) · AGB (avgångsbidrag) · TGL (dödsfall) · FPT (föräldraskap) · Lokala försäkringar · Medlemsolycksfall-Fritid · Barngruppliv · K-TGL  Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) eller Avtalsgrupplivförsäkring (AGL). Betalas ut av AFA eller KPA Liv. Privata livförsäkringar. Efterlevandepension. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall.

Ekonomiskt skydd till familjen i händelse av dödsfall. Grundbelopp upp till sex prisbasbelopp, barntillägg och begravningshjälp. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 

Tgl vid dodsfall

Arbetsskada . Premiebefrielse, pensionsavsättning vid ex. föräldraledighet.

Intyget skickas via brev till en av förmånstagarna. Vi utfärdar inte bouppteckningsintyg för övriga förmåner som Alecta betalar ut, så som Familjepension, Återbetalningsskydd och Familjeskydd. Vid dödsfall Om det otänkbara skulle inträffa, är det inte lätt att veta hur du ska gå till väga, det finns mycket att tänka på, då kan vi underlätta för dig. Ta kontakt med din gruppstyrelses försäkringsansvarige, eller verkstadsklubben, för att få hjälp med det praktiska som rör våra försäkringar samt tips och råd.
Tankemylder gravid

Efterlevandepensionen , detta är en lagstadgad försäkring som hanteras av Pensionsmyndigheten. Det finns även något som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL , en försäkring som tecknas av arbetsgivaren och betalas ut som en engångssumma till anhöriga om dödsfallet sker innan pensionen. Tjänstegruppliv­försäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj.

Vid dödsfall kommer de efterlevande att kontaktas av Fora och den avlidnas pensionsförvaltare.
Eftersom översätt till engelska

Tgl vid dodsfall bilparkering kiruna
csn återkrav bankgiro
vilka betalar kyrkoskatt
högtidsdräkt mao
amerikanska borsen idag

Share your videos with friends, family, and the world

I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.


Folktomt i stockholm
psykolog norgesgade esbjerg

De anhöriga till den avlidna ansöker om erättning från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, hos AFA Försäkring. Om dödsfallet orsakats av en arbetsskada, ska även det anmälas. Återbetalningsskydd och familjeskydd tecknas hos Fora av den anställda. Vid dödsfall kommer de efterlevande att kontaktas av Fora och den avlidnas pensionsförvaltare.

Fortsatta åtgärder för närmaste chef.

9 mar 2005 I kollektivavtalet man har via sitt arbete finns skydd bl a vid dödsfall, men och engångsbeloppet från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av tre olika delar; barnpension, omställningspension och änkepension. När Alecta betalar ut en Tjänstegrupplivförsäkring TGL eller ett Kapitalunderstöd till förmånstagare utfärdar vi ett bouppteckningsintyg. Intyget skickas via brev till en av förmånstagarna. Vi utfärdar inte bouppteckningsintyg för övriga förmåner som Alecta betalar ut, så som Familjepension, Återbetalningsskydd och Familjeskydd. Vid dödsfall Om det otänkbara skulle inträffa, är det inte lätt att veta hur du ska gå till väga, det finns mycket att tänka på, då kan vi underlätta för dig. Ta kontakt med din gruppstyrelses försäkringsansvarige, eller verkstadsklubben, för att få hjälp med det praktiska som rör våra försäkringar samt tips och råd.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall arbetare Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider. Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss.